A są to opowieści nieraz bardzo prywatne, liryczne, utrzymane w wyrafinowanej stylistyce brzmienia. Tematy czy też pewne pomysły stają się dla grających rodzajem materii, którą dowolnie przetwarzają na własne potrzeby i wcale nie musi ona podlegać żadnym ograniczeniom…